Prosjekter

B45 Anlegg AS leverer betong-konstruksjoner

Betong-konstruksjoner

B45 ANLEGG AS leverer profesjonelle tjenester innen betongbro-konstruksjoner, tunnelportaler og hydrotekniske dammer i Sør-Øst Norge.

Vi i B45 er dedikerte til å levere tjenester av høy kvalitet, og vi mener at god forståelse av markedet og effektiv håndtering av anbudsprosessen er avgjørende for vår suksess.

Når det gjelder anbud, er vi høyt fokusert på å levere konkurransedyktige og lønnsomme tilbud til våre kunder. Vi gjør en grundig gjennomgang av anbudsforespørsler og identifiserer de spesifikke kravene og utfordringene i hvert enkelt prosjekt.

Marked og anbud

Vi i B45 Anlegg AS er dedikerte til å levere tjenester av høy kvalitet, og vi mener at god forståelse av markedet og effektiv håndtering av anbudsprosessen er avgjørende for vår suksess.

B45 Administrasjon

Fra venstre: Kjell Ivar Thoresen (prosjektleder), Kim Vøllestad (daglig leder), Michal Kuciak (prosjektleder) og Roger Jonskås (anleggsleder).

Utvalgte prosjekter

Her viser B45 noen få utvalgte prosjekter som beskriver hvilke kompetanse våre ansatte innehar for alle typer oppdrag.

Høy kvalitet

Vi i B45 er dedikerte til å levere tjenester av høy kvalitet, og vi mener at god forståelse av markedet og effektiv håndtering av anbudsprosessen er avgjørende for vår suksess.

Når det gjelder anbud, er vi høyt fokusert på å levere konkurransedyktige og lønnsomme tilbud til våre kunder. Vi gjør en grundig gjennomgang av anbudsforespørsler og identifiserer de spesifikke kravene og utfordringene i hvert enkelt prosjekt.