Om B45

Historien og menneskene

Bedriften B45 Anlegg AS ble etablert i 2020 som et tilskudd på markedets etterspørsel etter profesjonelle tjenester innen betongbro-konstruksjoner, tunnelportaler og hydrotekniske dammer i Sør-Øst Norge.

Kjell Ivar Thoresen, Kim Vøllestad, Roger Jonskås og Michal Kuciak har opprettet en gruppe fagfolk med passende utdanning, sertifikater og erfaring for å planlegge, administrere og veilede alle typer klasse 3-konstruksjoner. I vårt daglige arbeid fokuserer vi på samarbeid og gjensidig støtte som fører til forbedring av produksjonsprosessen med et tydelig fokus på kvalitet på produktene.

B45 Administrasjon

Vi legger stor vekt på arbeidssikkerhet, kvalitet og produktivitet, derfor bruker vi i vårt daglige arbeid alle nye modeller for HMS/KS- overvåking. I utførelsen av arbeidet bruker vi alle typer 3D programmer basert på BIM, samt tradisjonelle PDF tegningsgrunnlag.

Vi har alle jobbet som driftsledere, anleggsledere, og Senior produksjonsleder gjennom hele produksjonsprosesser, fra oppstart til slutt. I denne prosessen har vi hatt hovedansvaret for bemanning, kvalitetskontroll, HMS, fremdrift, Byggherrekontakt og kontraktsoppfølging. Utførelse i kl 3 i henhold HB R762, NS kontrakter og totalentrepriser med prosjektering iht N400.

Sammen skaper vi et godt koordinert team som er i stand til å sikre uavbrutt tilsyn med prosjekter, vi utfyller hverandre med erfaring og kunnskap innen norske håndbøker og standarder.

Vi har 15 medarbeidere med lang erfaring fra anlegg og kompliserte konstruksjoner hvor utførelse klasse 3 har vært førende.

Spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon 

Daglig leder

Prosjektleder

Prosjektleder

Anleggsleder

Daglig leder

Prosjektleder

Prosjektleder

Anleggsleder