Sertifisering

Vi har alt på stell!

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: B45 ANLEGG AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 926376918, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

B45 ANLEGG AS:

  • Yrkesskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring

Nettsted: Dibk.no

StartBank B45

B45 ANLEGG AS er godkjent av StartBank

StartBANK brukes av bygg og anleggsnæringen, samt eiendomsforvaltning og har løsninger for etterlevelse og samsvar i henhold til gjeldende lovverk. B45 er godkjent og etterlever krav satt av StartBank.

Nettsted: Startbank.com

Miljøfyrtårn

B45 ANLEGG AS er godkjent bedrift av Miljøfyrtårn

B45 er godkjent av Miljøfyrtårn og etterlever krav satt av de til enhver tid.

Nettsted: Miljofyrtarn.no

Spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon om B45

Daglig leder

Prosjektleder

Prosjektleder

Anleggsleder