Kulvert Gulset

Gulset i Skien

B45 bygget fire kulvertkrager

B45 Anlegg AS har fullført arbeidet med å bygge kulvert for Tveito Maskin AS på Gulset i Skien. Et av hovedfokuset var å oppnå best mulig estetisk utseende og å tilpasse kulvertkragen på en optimal måte til vingemurene. Totalt ble det bygget fire kulvertkrager i dette prosjektet.

Vi ønsker å rette en stor takk til Tveito Maskin AS som var hovedentreprenør for prosjektet. Samarbeidet med Tveito Maskin AS har alltid vært preget av profesjonalitet og det har vært en glede å samarbeide med dem.

Det har vært en prioritert oppgave for oss å tilpasse forskalingen med stor nøyaktighet og oppnå best mulig synlig overflate.

Vi vil gjerne takke involverte parter for et flott samarbeid. Det har vært en positiv erfaring for B45 Anlegg AS å være en del av dette prosjektet.

Marked og anbud

Vi i B45 Anlegg AS er dedikerte til å levere tjenester av høy kvalitet, og vi mener at god forståelse av markedet og effektiv håndtering av anbudsprosessen er avgjørende for vår suksess.

B45 prosjekter

B45 ANLEGG AS leverer profesjonelle tjenester innen betongbro-konstruksjoner, tunnelportaler og hydrotekniske dammer i Sør-Øst Norge.