Eidselva Bru

Telemarkskanalen

Betongkonstruksjonsoppdraget for Fv 359 Kaste-Stoadalen-prosjektet

Vi er stolte over å kunngjøre at B45 Anlegg AS, i samarbeid med Strøm Gundersen AS, har blitt tildelt betongkonstruksjonsoppdraget for Fv 359 Kaste-Stoadalen-prosjektet i regi av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Dette prestisjeprosjektet vil inkludere bygging av en imponerende FFB bru over den vakre Telemarkskanalen.

Eidselva Bru, en imponerende fritt frembygd bru, vil strekke seg over ca. 260 meter, med et fritt hovedspenn på ca. 125 meter og en seilingshøyde på 15 meter. Prosjektet innebærer også pelearbeid til berg i alle akser, bruk av dyptgående stålrørspeler og en spesielt beskyttet sone med en av Europas største ansamlinger av elvemuslinger. Disse faktorene stiller strenge krav til utførelsen gjennom hele byggefasen.

Dette er imidlertid ikke det eneste aspektet ved dette imponerende prosjektet. I tillegg til Eidselva Bru, vil det også bygges en løsmassetunnel på ca. 80 meter og en GS-kulvert. Hele prosjektet, som er en totalentreprise, er modellbasert (BIM). Hovden Hytteservice AS vil være hovedentreprenør for prosjektet.

Vi er glade for å kunngjøre at betongarbeidet vil starte i januar 2024 og forventes å være ferdigstilt innen senhøsten 2025. Dette betyr at B45 har sikret seg en helt spesiell og monumental oppgave i Telemark i en viktig tid!

Vi ser frem til å levere et imponerende resultat sammen med Strøm Gundersen AS og Hovden Hytteservice AS, og å være en del av dette viktige prosjektet i Telemark. Følg med på vår hjemmeside for å følge vår fremgang og lære mer om vårt engasjement for kvalitet og nyskapende løsninger i byggebransjen.

Video: Dette er hvordan det ser ut akkurat nå (okt.2023). Det meste av traseen hvor veien skal gå er nå hogd. Det er blitt fløyet over med drone og filmet* hele veien fra Kaste til Stoadalen.

* Videoklipp: Facebook #KASTESTOADALEN

Marked og anbud

Vi i B45 Anlegg AS er dedikerte til å levere tjenester av høy kvalitet, og vi mener at god forståelse av markedet og effektiv håndtering av anbudsprosessen er avgjørende for vår suksess.

B45 prosjekter

B45 ANLEGG AS leverer profesjonelle tjenester innen betongbro-konstruksjoner, tunnelportaler og hydrotekniske dammer i Sør-Øst Norge.