Åse Bru

Lunde-Bø i Telemark

B45 Anlegg AS leverte Åse bru - et flott prosjekt i Telemark!

Som underentreprenør for Morgedal Entreprenør AS, har B45 Anlegg AS bygget Åse bru – en vakker 40 meter lang spennarmert bjelkebru. Dette prosjektet har vært utfordrende grunnet vanskelige grunnforhold, inkludert kvikkleire og myrområder. For å sikre stabilitet og unngå fremtidige setninger, har vi fundamentert med stålrørspeler, betongkjernepeler og etablert store avlastningsplater på begge sider av elva.

I tillegg til de tekniske utfordringene, har vi også måttet håndtere strenge miljøkrav, da bruas plassering er over en vernet elv. Vi er stolte over å ha oppfylt alle krav og unngått forurensing til det ytre miljø.

Vi er glade for å informere om at Åse bru ble ferdigstilt før avtalt tid, og med en kvalitet som kun B45 kan levere – 100% perfeksjon! Vi ønsker å takke VTFK for tilliten de har vist oss som byggherre, samt Morgedal Entreprenør AS for samarbeidet i dette flotte prosjektet.

Les mer på vår nettside for å lære mer om våre prosjekter og hvordan B45 Anlegg AS kan bidra til å løse dine bygningsbehov.

Video: B45 Anlegg AS

Marked og anbud

Vi i B45 Anlegg AS er dedikerte til å levere tjenester av høy kvalitet, og vi mener at god forståelse av markedet og effektiv håndtering av anbudsprosessen er avgjørende for vår suksess.

B45 prosjekter

B45 ANLEGG AS leverer profesjonelle tjenester innen betongbro-konstruksjoner, tunnelportaler og hydrotekniske dammer i Sør-Øst Norge.